mikołajki folkowe 2016

 

Już wkrótce!

Scena Otwarta

 PROTOKÓŁ

Z posiedzenia jury 24. konkursu „Scena Otwarta" odbywającego się w ramach XXVI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe" 2016 w dn. 9.12.2016

Po wysłuchaniu 11 zespołów, jury w składzie:
dr Tomasz Rokosz (polonista, kulturoznawca, etnomuzykolog, muzyk)
Henryk Palczewski (ARS2, Muzyka Trzeciego Ucha)
Adam Dobrzyński (dziennikarz muzyczny)
Bogdan Bracha (organizator Mikołajków Folkowych, muzyk Orkiestry św. Mikołaja),
pod przewodnictwem dr Agaty Kusto (etnomuzykolog, red. naczelna Pisma Folkowego),


przyznało następujące miejsca i nagrody:

I miejsce
i nagrodę w wysokości 5000 zł ufundowaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za nieśmiałe a skuteczne przełamywanie schematów muzykowania do tańca oraz autorskie kompozycje wpisujące się w ideę polskiej muzyki tradycyjnej
otrzymuje zespół - Kapela z Innej Struny

II miejsce
i nagrodę w wysokości 3000 zł ufundowaną przez Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, za kunsztowne opracowania muzyczne oraz klimat wspólnotowego grania o szlachetnym brzmieniu
otrzymuje zespół - Kapela PoPieronie

III miejsce
i nagrodę w wysokości 1500 zł ufundowaną przez Miasto Lublin za poetycki nastrój zaprezentowanego programu
otrzymuje zespół - Karma Trio
III miejsce ex aequo
i nagrodę w wysokości 1500 zł ufundowaną przez Miasto Lublin za autentyzm wykonawczy i wierność tradycji
otrzymuje zespół - Woźniak/Wachowiak/Kinaszewska

Jury przyznało dodatkowo następujące nagrody i wyróżnienia, ufundowane przez Województwo Lubelskie:

Wyróżnienie w postaci 1000 zł za całościowy przekaz i ujmujące brzmienie zespołowi - Skład Niearchaiczny

Nagrodę im. Anny Kiełbusiewicz dla najlepszej wokalistki w wysokości 1000 zł
Karolinie Matuszkiewicz (z zespołu Karma Trio)

Nagrodę Publiczności otrzymuje zespół Karma Trio.

Jury nominuje do Koncertu Głównego XXVI Mikołajków Folkowych następujące zespoły:
Kapela z Innej Struny, Kapela PoPieronie, Karma Trio, Woźniak/Wachowiak/Kinaszewska

 

 

Na koncercie finałowym konkursu zagrali dla nas:

 

 • A gdzie to dawniej stroiło (Krosno)
 • Kapela PoPieronie (Żywiec)
 • Kapela z innej struny (Kraków)
 • Karma Trio (Warszawa)
 • Kasia i Marcel (Kraków)
 • Kinga Rataj z zespołem (Kraków)
 • Łysa Góra (Piaseczno)
 • Olszyna (Dębnica Kaszubska)
 • Skład Niearchaiczny (Żywiec)
 • Sokotuchy (Biała Podlaska)
 • Woźniak/Wachowiak/Kinaszewska (Warszawa)

 Dzikę Kartę uprawniającą do startu w konkursie zdobył zespół "Stara śpiewka"

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU „SCENA OTWARTA" 2016


1. XXVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej "Mikołajki Folkowe"

organizowany jest przez Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego. Celem Festiwalu jest prezentacja muzyki tradycyjnej z całego świata, a szczególnie sposobów jej twórczej interpretacji oraz swobodnych przekształceń odbiegających od dotychczasowych schematów.

2. Festiwal odbędzie się w dniach 8-11 XII 2016 r. w Akademickim Centrum

Kultury UMCS "Chatka Żaka" w Lublinie, przy ul. Radziszewskiego 16.

3. W konkursie "Scena Otwarta" (9 XII 2016) mogą wziąć udział wykonawcy indywidualni oraz zespoły liczące do 10 osób z kraju i zagranicy.

4. Wykonawcy winni zaprezentować program inspirowany muzyką tradycyjną dowolnego kraju lub regionu. Łączny czas wysłanych nagrań i prezentacji na konkursie nie może przekroczyć 15 min.

5. Aby zgłosić się do konkursu należy:

 

 •  wypełnić formularz Google znajdujący się pod adresem
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchsqyJm1zT6BnOrT3_NOutQpophTTO1w7Ael2G4vFk5gjl_w/viewform?c=0&w=1

 

 

 • przesłać plik dźwiękowy z programem konkursowym

 


w terminie do dnia 14 listopada 2016 mailem na adres: scenaotwarta.mikolajki@wp.pl. Na podstawie nadesłanych zgłoszeń Komitet Organizacyjny dokona kwalifikacji wykonawców do udziału w konkursie. Lista
zakwalifikowanych wykonawców zostanie udostępniona na stronie internetowej festiwalu w dniu 16 listopada.


6. Do konkursu zostanie też przyjęty zdobywca "dzikiej karty" - jeden spośród wykonawców niezakwalifikowanych przez Organizatorów, który wygra otwarte głosowanie internetowe. Szczegółowe informacje dotyczące głosowania zostaną podane na www.mikolajki.folk.pl w zakładce scena otwarta.

7. Do oceny wykonawców biorących udział w konkursie zostanie powołane jury, w skład którego wejdą znawcy muzyki folkowej i folkloru. Ocenie podlegać będą szczególnie:

 

 • dobór repertuaru, jego oryginalność i wartość;
 • interpretacja;
 • ogólny wyraz artystyczny.

 

Jury przyzna pierwszą, drugą i trzecią nagrodę. Wysokość i forma nagród uzależniona będzie od środków zgromadzonych przez organizatorów. Decyzje jury są ostateczne.

8. Swoją nagrodę - figurkę św. Mikołaja - przyzna także w drodze głosowania festiwalowa publiczność.

9. Jury przyzna również nagrodę im. Anny Kiełbusiewicz1 dla najlepszej wokalistki.

10. Laureaci konkursu zobowiązani są do nieodpłatnego udziału w "Koncercie Głównym",

który pełni też funkcję koncertu laureatów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo własności wszelkich nagrań dokonanych w czasie Festiwalu oraz wykorzystania ich w wydawnictwach fonograficznych. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne ze zgodą na bezpłatną rejestrację oraz emisję radiową, telewizyjną i internetową przesłuchań konkursowych oraz prezentacji laureatów w czasie "Koncertu Głównego".

11. Organizatorzy zapewniają uczestnikom konkursu:

 

 • nocleg,
 • bezpłatny wstęp na koncerty festiwalowe

 


Organizatorzy nie zapewniają zwrotu kosztów przejazdu i wyżywienia.


12. Prawo do interpretacji, jak również ewentualnych odstępstw od niniejszego regulaminu, przysługuje wyłącznie Komitetowi Organizacyjnemu Festiwalu.

 


1 Anna Kiełbusiewicz zadebiutowała na Festiwalu Mikołajki Folkowe w 1994 r., 2 lata później na

tymże Festiwalu zdobyła pierwszą nagrodę. Była niezwykłą osobowością na rodzimej scenie folkowej. Folklor, nie tylko muzyczny, był jej prawdziwą pasją. Posiadała ogromną wiedzę na temat tradycji. Obdarzona wspaniałym głosem o niezwykłej barwie, skali i mocy, miała niesamowity dar interpretacji i muzycznego wyczucia. Zmarła tragicznie 21 grudnia 2003 r.

 

ADRES BIURA ORGANIZACYJNEGO:

ORKIESTRA ŚW. MIKOŁAJA

ACK UMCS "CHATKA ŻAKA"

ul. Radziszewskiego 16

20-031 LUBLIN

tel/fax: (81) 533-32-01 w.114

e-mail: scenaotwarta.mikolajki@wp.plLogo plakat mikoajki

Eliminacje wykonawców do konkursu "Scena Otwarta" 26. edycji Festiwalu Mikołajki Folkowe dobiegły końca.

Na koncercie finałowym konkursu zagrają dla nas:

A gdzie to dawniej stroiło (Krosno)
Kapela PoPieronie (Żywiec)
Kapela z innej struny (Kraków)
Karma Trio (Warszawa)
Kasia i Marcel (Kraków)
Kinga Rataj z zespołem (Kraków)
Łysa Góra (Piaseczno)
Olszyna (Dębnica Kaszubska)
Skład Niearchaiczny (Żywiec)
Sokotuchy (Biała Podlaska)
Woźniak/Wachowiak/Kinaszewska (Warszawa)

Oprócz wyżej wymienionych, szansę na udział w finale nadal ma jeden zespół, który zdobędzie najwięcej głosów w plebiscycie internautów na „Dziką kartę", który rusza już dziś. Pomóc swoim ulubionym wykonawcom możecie na stronie głosowania. Głosowanie potrwa do północy 25 listopada.

Zapraszamy do udziału w głosowaniu, a finalistom gratulujemy i życzymy powodzenia podczas koncertów!

Organizatorzy

umcsacksarfwok

 Sponsorzy

um uw lu mkidn hestia ludowidlaGp Plyco

Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin
Zrealizowano przy pomocy finansowej Województwa Lubelskiego
Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Patroni medialni

tvl pfolk rc rl f24 f.pl

Facebook