mikołajki folkowe 2017

 

Arkona na MF już 10 grudnia 2017 godz. 18.00 - kup bilety tutaj!

Festiwale, konkursy, przeglądy a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego - konferencja naukowa

Festiwale, konkursy, przeglądy a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego - konferencja naukowa

czwartek, 7 grudnia 2017, godz. 10.00

Konferencja ta ma na celu przedstawienie generalnych problemów związanych z rozpoznaniem funkcji festiwali, przeglądów i konkursów w aspekcie zapisów Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku. Festiwale, przeglądy i konkursy - w pełnej ich różnorodności - stanowiące przestrzeń zainteresowań naukowych referentów, definiowane są jako miejsce wymiany treści kulturowych i jako warunek zrównoważonego rozwoju poprzez wzajemne edukowanie się, inspirowanie oraz nieustanne uczenie się tolerancji, poszanowania dla wszelkich przejawów kultur lokalnych i regionalnych, etnicznych i narodowych, środowiskowych i subkulturowych.
Konferencja ma wymiar interdyscyplinarny - gromadzi kulturoznawców, socjologów, etnologów, antropologów, folklorystów, etnomuzykologów czy pedagogów oraz wszystkich badaczy i animatorów kultury, którzy w swojej pracy zajmują się - zarówno teoretycznie, ale także praktycznie - problematyką ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
W kręgu zainteresowania konferencji znajdują się festiwale, przeglądy, konkursy związane z różnymi dziedzinami, w których przejawia się niematerialne dziedzictwo kulturowe.
W rozumieniu Konwencji UNESCO z 2003 roku dziedzinami tymi są: przekazy ustne, tradycje muzyczne, zwyczaje, rytuały i obrzędy świąteczne (np. obrzędy doroczne, rodzinne, folklor dziecięcy i in.), wiedza i praktyki dotyczące przyrody i wszechświata (np. tradycyjne sposoby gospodarowania) oraz wiedza i umiejętności związane z rzemiosłem artystycznym (w tym
np. kulinaria, często będące przedmiotem konkursów czy festiwali).

«« wróć

stop
Facebook