mikołajki folkowe 2017

 

Arkona na MF już 10 grudnia 2017 godz. 18.00 - kup bilety tutaj!

Festum Folkloricum – promocja książki dr Joanny Dziadowiec

sobota, 9 grudnia 2017, godz. 14.00

Festum Folkloricum jest podsumowaniem wieloletnich badań terenowych autorki przeprowadzonych w latach 2006-2011 wśród uczestników 37 europejskich festiwali folklorystycznych i folkowych (12 krajów). Głównym celem książki było zbadanie na ile specyficzne, z jednej strony wyreżyserowane, z drugiej odrealnione, świąteczne i zrytualizowane międzykulturowe praktyki folklorystyczne mogą stanowić interakcyjną odpowiedź na wyobcowanie i bierność człowieka we współczesnym świecie. Międzykulturowe festiwale folklorystyczne jako synkretyczne systemy strukturalno-organizacyjne niematerialnego dziedzictwa kulturowego miewają siłę interakcyjnego remedium z jednej strony na nadmierną indywidualizację, z drugiej na uniwersalizację i ujednolicanie. Stanowiąc pomost między kulturami, budzą z letargu uczestników tych wydarzeń i usposabiają ich do aktywności. Motywują do poznania, porównywania i prób zrozumienia; do interakcji/transakcji, wynikiem której może być akceptacja i integracja, ale także polemika, negacja, rywalizacja, a czasem nawet konflikt, który prowadząc do mediacji i negocjacji może być również twórczy. Międzyfolklorystyczny dialog w działaniu zawsze owocuje wymianą i przemianą. Równocześnie staje się okazją do umocnienia i manifestowania własnej tożsamości i wyznawanych wartości. W sytuacji zwielokrotnionego i wyeksponowanego spektaklu festiwale te otwierają drogę do interpretacji współczesnej kultury jako widowiska. Rozumiane jest ono jako aktywny pokaz i jednocześnie przekaz, wykonanie, akcja (zawieszone pomiędzy „dromena": dzianie się, akt a „drama": akcja odgrywana), którym zawsze przyświeca jakaś intencja. Ta swoista seria performansów może stanowić zarówno przewodnik po różnorodności kulturowej, jak i reprezentację rzeczywistości społeczno-kulturowej.

Praca, na której bazuje książka otrzymała w 2014 roku I nagrodę w Konkursie na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze, organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury.


Joanna Dziadowiec, doktor nauk humanistycznych w zakresie etnologii (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wydział Historyczny UJ), magister kulturoznawstwa (specjalność: kulturoznawstwo międzynarodowe, Instytut Studiów Regionalnych, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ). Wiceprzewodnicząca ds. akademickich i badawczych sekcji młodych Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej IOV World - organizacji konsultacyjnej UNESCO. Badacz, ekspert dziedzinowy Fundacji Obserwatorium Żywej Kultury - Sieć Badawcza w Warszawie oraz Fundacji Dziedzictwa Kulturowego „Twierdza Kraków", menadżer i animator kultury w Agencji Eventowej "TatraGroup" z Zakopanego. W latach 2014-2017 wykładowca akademicki w Instytucie Kultury (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ). Główne obszary zainteresowań naukowo-badawczych: interdyscyplinarne krytyczne i stosowane studia nad dziedzictwem kulturowym i pamięcią kulturową w kontekście różnorodności i zrównoważonego rozwoju (ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa niematerialnego, dziedzictwa międzykulturowego, mniejszości i dysonansowego, transformacji tradycji, trendów zmian w folklorze i kulturze ludowej), turystyka kulturowa, etnodizajn i wzornictwo kulturowe, antropologia widowisk kulturowych i ludyczności, studia performatywne, studia nad eventami i festiwalami, współczesny rytualizm i mitologie, zagadnienia tożsamości, etniczności, regionalizmu, lokalności, pogranicza, wielokulturowości i transkulturowości, komunikacja międzykulturowa, zarządzanie międzykulturowe, zarządzanie różnorodnością, etnomarketing i marketing dziedzictwa. Badania naukowe łączy z praktyką jako menadżer i animator przedsięwzięć kulturalnych i naukowych, koordynator naukowo-merytoryczny i konsultant projektów, festiwali i mediów, jak i członek towarzystw naukowych, organizacji kulturalnych i zespołów folklorystycznych.

«« wróć

stop
Facebook