mikołajki folkowe 2017

 

Arkona na MF już 10 grudnia 2017 godz. 18.00 - kup bilety tutaj!

Wystawa fotograficzna Współczesny obraz pasterstwa karpackiego

wystawa fotograficzna
wystawa fotograficzna

piątek, 8 grudnia 2017, godz. 16.00

Dlaczego pasterstwo w Karpatach jest tak intrygujące? Dlaczego wciąż wzbudza duże zainteresowanie u przewodników górskich, badaczy, dziennikarzy, fotografów czy zwykłych turystów. Dlaczego nie możemy pogodzić się z jego powolnym zanikaniem wraz z rozwojem cywilizacji i dojściem do głosu łatwiejszych i efektywniejszych form gospodarki górskiej?
Tematyka pasterska często pojawia się w literaturze, ale przede wszystkim w zwyczajach i tradycji ludowej. W tej sytuacji trudno jest poznać jego prawdziwą historię i naturę, oddzielić prawdę od legendy. Tradycyjnie wiążemy je z osadnictwem wołoskim i koczowniczym zasiedlaniem nowych terenów w średniowieczu. Mit o Wołochach przemieszczających łukiem Karpat jest bardzo sugestywny, jednak współczesne badania naukowe każą nam inaczej rozumieć sens tego wędrowania. Pasterstwo jest regionalnie zróżnicowane. Przyjmuje w poszczególnych pasmach górskich odmienne formy: w Rumunii - najbardziej archaiczną i tradycyjną, na Ukrainie - postkomunistyczną, w Polsce na Podhalu oraz na Słowacji - wypasu kulturowego.
Wystawa pokazuje jedynie wybrane sytuacje z życia, działalności i otoczenia pasterzy, watahów, baców, juhasów, honielników i ich odchodzącego powoli świata, utrwalone na zdjęciach wykonanych w ciągu ostatnich 10 lat. Fotografowanie pasterstwa jest wymagającym zajęciem. Trzeba wykazać się dużą aktywnością fizyczną, aby dotrzeć wysoko w góry, a tam pokonać strach przed psami pasterskimi i cierpliwie, powoli zdobywać zaufanie i akceptację fotografowanych osób. Trzeba przełamać barierę kulturową, językową i mentalną. Poprzez te zdjęcia chcemy Państwa przenieść w góry, na hale, polany, do szałasów, w miejsca odległe, nie wszystkim znane; mimo że współczesne - tchnące duchem przeszłości, dające odmienną od codziennej perspektywę patrzenia na życie, etos pracy i wyznawany system wartości.

«« wróć

Logo plakat mikoajki
stop
Facebook