mikołajki folkowe 2021

 

Coraz bliżej!

Międzynarodowa konferencja naukowa " Miejsce narracji ludowej w ogólnonarodowej narracji tożsamościowej"

czwartek, 9 grudnia 2021, godz. 09.00

 

 

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Miejsce narracji ludowej w ogólnonarodowej narracji tożsamościowej
Lublin, 9–10 grudnia 2021 roku

 


Międzynarodowa konferencja naukowa Miejsce narracji ludowej w ogólnonarodowej narracji tożsamościowej organizowana przez Instytut Filologii Polskiej UMCS, Instytut Nauk o Kulturze UMCS, Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS, Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne, Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS „Chatka Żaka”, „Pismo Folkowe” oraz Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego odbędzie się w dniach 9–10 grudnia 2021 roku w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS „Chatka Żaka” i będzie częścią XXXI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe”.


Tegoroczne spotkanie pragniemy poświęcić tematyce doświadczenia historycznego ludu. Pochylimy się nad tym, z jakich tekstów możemy czerpać informacje na ten temat? Jak lud opowiadał o sobie, a jak widzieli go inni? Co z jego historii zostało opowiedziane, a co przemilczane? Jak lud mówił o tym, czego doświadczył – w ustnym przekazie, w sztuce czy w muzyce? Czy dziś da się zrekonstruować historię ludową? By odpowiedzieć na te pytania, skupimy się nad możliwościami, które oferują nam różne dyscypliny, nurty i metody.


Proponowane zagadnienia:


 • historia ludowa,
 • historia mówiona,
 • etnohistoria,
 • badania dziejów grup nieuprzywilejowanych i pokrzywdzonych,
 • rekonstruowanie dziejów grup niepiśmiennych,
 • ludowe postrzeganie historii,
 • odzwierciedlenie historii, czasu i zmiany w przekazie ustnym, sztuce i muzyce ludowej,
 • zorientowane diachronicznie badania nad ludowością,
 • interpretowanie historii ludu we współczesnej kulturze.

Konferencję otworzy panel dyskusyjny, w którym udział wezmą zaproszeni przez organizatorów eksperci.

 


Informacje organizacyjne


Zgłoszenia uczestnictwa zawierające tytuł referatu wraz z abstraktem (150–200 słów) należy przesłać do 9 listopada 2021 roku na adres etnobiblioteka@wp.pl
POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Opłata konferencyjna wynosi 200 zł i obejmuje materiały konferencyjne, druk monografii, w której zgromadzone zostaną wygłoszone referaty, obiad w dniu konferencji oraz karnet na koncerty w czasie Festiwalu. Opłata nie dotyczy panelistów.


Nr konta bankowego zostanie przekazany po zakwalifikowaniu zgłoszenia.


Jeśli z powodów niezależnych od organizatorów, konferencja nie będzie mogła odbyć się stacjonarnie, zostanie zorganizowana w formie wideokonferencji moderowanej online.


Bez względu na formę obrady będą transmitowane na żywo na fanpage’u Mikołajek Folkowych.

 


Komitet honorowy:


 • prof. dr hab. Jerzy Bartmiński (IFP UMCS)
 • prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (IFP UMCS)

Patronat:


 • Komisja Etnolingwistyczna KJ PAN
 • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Komitet organizacyjny:


 • dr hab. Joanna Szadura (IFP UMCS)
 • dr Agata Kusto (INoK UMCS)
 • mgr Damian Gocół (IFP UMCS)

Sekretarz konferencji:


 • mgr Sylwia Gierczak (IFP UMCS)

Organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej UMCS, Instytut Nauk o Kulturze UMCS, Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS, Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne, Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS „Chatka Żaka”, „Pismo Folkowe” oraz Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego


 


 

«« wróć

Facebook