Konferencja

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Mediatyzacja pamięci

Akademickie Centrum Kultury i Mediów Chatka Żaka UMCS / platforma ZOOM
Lublin, 7–8 grudnia 2023 roku

7 grudnia 2023

8.30–9.00 Otwarcie konferencji (Mała Sala Widowiskowa)

9.00–11.00 Panel dyskusyjny (Mała Sala Widowiskowa)
Prowadzenie: dr Przemysław Wiatr (UMCS, Lublin)
Uczestnicy: red. Czesława Borowik (Polskie Radio Lublin), dr hab. Serhij Danyłenko, prof. KNU (KNU im. Tarasa Szewczenki, Kijów), dr Jacek Jackowski (Instytut Sztuki PAN, Warszawa), dr hab. Marta Wójcicka, prof. UMCS (UMCS, Lublin)

11.00–12.00 Przerwa obiadowa

12.00–13.40 Sekcja 1: Mediatyzacja historii w Ukrainie w okresie wojny rosyjsko-ukraińskiej / Медіатизація пам’яті в Україні під час російсько-української війни (Sala Coworkingowa)
Prowadzenie: prof. dr hab. Walenty Baluk (UMCS, Lublin), Проф. Микола Дорошко (КНУ ім. Тараса Шевченка, Київ)

12.00–12.20 Проф. Сергій Даниленко (КНУ ім. Тараса Шевченка, Київ), Медіа у час війни та формування національної пам’яті в Україні

12.20–12.40 Доц. Олена Шевченко (КНУ ім. Тараса Шевченка, Київ), Mediatization of history: the Ukrainian context

12.40–13.00 к.ф.н. Надя Гергало – Домбек (УМКС, Люблін), Медійний дискурс дерусифікації та деколонізації України

13.00–13.20 Наталя Нечаєва-Юрійчук (Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича), Медіатизація історії в українсько-польських відносинах

13.20–13.40 Dyskusja

13.40–14.00 Przerwa kawowa

14.00–15.20 Sekcja 2: Pamięć i przeszłość kulturowa (Sala Coworkingowa)
Prowadzenie: dr hab. Joanna Szadura, prof. UMCS (UMCS, Lublin)

14.00–14.20 dr hab. Violetta Wróblewska, prof. UMK (UMK, Toruń), Przeszłość kulturowa w dawnych przekazach ludowych

14.20–14.40 dr Katarzyna Kraczoń (UR, Rzeszów), Gesty rytualne jako znaki pamięci kulturowej

14.40–15.00 mgr Martyna Valkov-Mazur (KUL, Lublin), Uchwycić nieuchwytne, czyli o sposobach zapisu i przekazywania tańca w przeszłości oraz współcześnie

15.00–15.20 Dyskusja

15.20–15.40 Przerwa kawowa

15.40–17:20 Sekcja 3: Praca z tekstem o przeszłości (Sala Coworkingowa)
Prowadzenie: dr hab. Violetta Wróblewska, prof. UMK (UMK, Toruń)

15.40–16.00 dr hab. Mateusz Wyżga, prof. UKEN (UKEN, Kraków), Historyk a archiwum społeczne. Kilka uwag praktyka

16.00–16.20 dr Damian Gocół (UMCS, Lublin), Warsztat językoznawcy w pracy z tekstem historii mówionej

16.20–16.40 mgr Józef Markiewicz (Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Warszawa), Praktyka historii mówionej w muzeum historycznym – przypadek Muzeum POLIN. Dokumentacja, archiwizacja i upowszechnianie

16.40–17.00 mgr Justyna Szablewska (UWr, Wrocław), Archiwa OSP w województwie dolnośląskim jako archiwa społeczne

17.00–17.20 Dyskusja

8 grudnia 2023

9.00–10.20 Sekcja 4: Pamięć w słowie, dźwięku i obrazie (Sala Coworkingowa)
Prowadzenie: dr Beata Maksymiuk-Pacek (UMCS, Lublin)

9.00–9.20 mgr Katarzyna Nakonieczna (UMCS, Lublin), Dla przyszłości jedno spojrzenie wstecz – dźwiękowe narracje o powodzi tysiąclecia

9.20–9.40 mgr Patrycja Winiarczyk (UMCS, Lublin), Jak twórcy filmowi (re)konstruują przeszłość – formy wizualizacji pamięci w filmie „Zupa nic”

9.40–10.00 lic. Julia Pietras (UMCS, Lublin), Pamięć tradycji w najnowszej adaptacji filmowej powieści Władysława St. Reymonta „Chłopi”

10.00–10.20 Dyskusja

10.20–10.40 Przerwa kawowa

10:40–12:00 Sekcja 5: Językowo-kulturowy obraz przeszłości (Sala Coworkingowa)
Prowadzenie: dr Agata Kusto (UMCS, Lublin)

10.40–11.00 mgr Łukasz Makowski (Grupa n obrotów), Pamięć o najazdach tatarskich na przykładzie pieśni ze zbiorów Oskara Kolberga

11.00–11.20 mgr Mariusz Maciak (UMCS, Lublin), Reportaż jako pomnik pamięci. Wokół Zamalowanych okien Anny Liminowicz

11.20–11.40 lic. Maksymilian Rębisz (absolwent UAM), Odkrywanie obrazu sosny w języku norweskim

11.40–12.00 Dyskusja

12.00–13.00 Przerwa obiadowa

13.00–15:00 Sekcja 6: Mediatyzacja współczesnego folkloru (Sala Coworkingowa)
Prowadzenie: dr Damian Gocół (UMCS, Lublin)

13.00–13.20 dr hab. Joanna Szadura, prof. UMCS (UMCS, Lublin), Tradycyjny folklor w mediach

13.20–13.40 lic. Klaudia Korpysa (UMCS, Lublin), Tradycja a współczesność: wielkanocne barabanienie

13.40–14.00 lic. Małgorzata Adamczyk (UMCS, Lublin), Tradycja a współczesność: Wawrzyńcowe hudy

14.00–14.20 lic. Dawid Kobylański (UMCS, Lublin), Tradycja a współczesność: Pokłon feretronów

14.20–14.40 Maria Pisarska (UMCS, Lublin), Tradycja a współczesność: Kolędowanie z kozą

14.40–15.00 Dyskusja

*

Międzynarodowa konferencja naukowa Mediatyzacja pamięci organizowana przez Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UMCS, Instytut Nauk o Kulturze UMCS, Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS, Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne, Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS „Chatka Żaka”, „Pismo Folkowe” oraz Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego odbędzie się 7–8 grudnia 2023 roku w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS „Chatka Żaka” i będzie częścią XXXIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe”.

Tegoroczne spotkanie pragniemy poświęcić tematyce mediatyzacji pamięci. W jakiej formie media utrwalają przeszłość? Jak rejestrować i archiwizować wspomnienia? Jakie możliwości analizy tekstów o przeszłości oferują nam różne dyscypliny naukowe? Jak nauka inspiruje się medialnymi, kulturalnymi i społecznymi działaniami dotyczącymi przeszłości? Do twórczej refleksji zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin zainteresowanych tą tematyką. Szczególnie cenne będą dla nas wystąpienia dotyczące problematyki warsztatu pracy z przekazami o przeszłości.

Proponowane zagadnienia:

 • mediatyzacja pamięci,
 • historia mówiona i opowieści o przeszłości,
 • kreowanie obrazu przeszłości w mediach,
 • warsztat rejestrowania wspomnień,
 • archiwizowanie relacji pamięciowych,
 • analizowanie i przetwarzanie tekstów o przeszłości,
 • inspiracje medialne w badaniach nad pamięcią,
 • wpływ mediów na pamięć zbiorową,
 • metodologia badań nad pamięcią.

Informacje organizacyjne

Zgłoszenia uczestnictwa zawierające dane osobowe, stopień/tytuł naukowy, afiliację i tytuł referatu wraz z abstraktem (150–200 słów) należy przesłać do 8 listopada 2023 roku na adres etnobiblioteka0@gmail.com. W temacie wiadomości prosimy wpisać: KONFERENCJA 2023.

Opłata konferencyjna wynosi 400,00 zł i obejmuje materiały konferencyjne, druk monografii, w której zgromadzone zostaną wygłoszone referaty, obiad w dniu konferencji oraz karnet na koncerty w czasie Festiwalu. Opłata nie dotyczy członków komitetu naukowego.

Nr konta bankowego zostanie przekazany po zakwalifikowaniu zgłoszenia.

Jeśli z powodów niezależnych od organizatorów, konferencja nie będzie mogła odbyć się stacjonarnie, zostanie zorganizowana w formie wideokonferencji moderowanej online.

Bez względu na formę obrady będą transmitowane na żywo na fanpage’u Mikołajek Folkowych.

Komitet Naukowy

 • prof. dr hab. Walenty Baluk (ISM UMCS, Lublin)
 • prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (IJiL UMCS, Lublin)
 • prof. dr hab. Aleksandra Niewiara (IJP UŚ, Katowice)
 • prof. dr Kristina Rutkowska (Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego, Wilno)
 • dr hab. Kacper Pobłocki, prof. UW (EUROREG UW, Warszawa)
 • dr hab. Marta Wójcicka, prof. UMCS (INoKSiM UMCS, Lublin)
 • dr hab. Violetta Wróblewska, prof. UMK (INoK UMK, Toruń)
 • dr hab. Mateusz Wyżga, prof. UKEN (IHiA UKEN, Kraków)

Patronat

 • Komisja Etnolingwistyczna przy Komitecie Językoznawstwa PAN
 • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – Oddział Lubelski

Komitet organizacyjny

 • dr hab. Joanna Szadura, prof. UMCS (IJiL UMCS)
 • dr Agata Kusto (INoK UMCS)
 • dr Damian Gocół (IJiL UMCS)
 • dr Beata Maksymiuk-Pacek (INoK UMCS) – sekretarz konferencji

Organizatorzy

 • Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UMCS
 • Instytut Nauk o Kulturze UMCS
 • Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS
 • Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne
 • Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS „Chatka Żaka”
 • „Pismo Folkowe”
 • Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego
 • Centrum Europy Wschodniej UMCS
Share: