Konferencja

ENGLISH VERSION HERE

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
poświęcona pamięci prof. dr. hab. Jerzego Bartmińskiego
Żywa tradycja – dziedzictwo zbiorowej tożsamości

Lublin, 8–9 grudnia 2022 roku

Miejsce obrad: Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka
Radziszewskiego 16, 20-031 Lublin
Sala Coworkingowa, I p.
Przestrzeń Kultury Studenckiej, I p.

Obrady zdalne: Platforma Zoom

Transmisja online: https://www.facebook.com/mikolajkifolkowe

PROGRAM

8 grudnia 2022 roku (czwartek)

Sala Coworkingowa
ACKiM UMCS Chatka Żaka/platforma Zoom

9:00–9:30       Otwarcie konferencji

 • prof. dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz, Dziekan Wydziału Filologicznego UMCS
 • prof. dr hab. Arkadiusz Bagłajewski, Dyrektor Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UMCS
 • dr Magdalena Grabias, Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Kulturze UMCS
 • Izabela Pastuszko, Dyrektor Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka
 • Bogdan Bracha, Komitet Organizacyjny XXXII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe”

9:30–11:30     Dyskusja Panelowa

Prowadzenie: dr hab. Joanna Szadura, prof. UMCS (UMCS, Lublin)

Paneliści:

 • prof. dr hab. Aleksandra Niewiara (UŚ, Katowice)
 • prof. dr Kristina Rutkowska (VU, Wilno)
 • dr hab. Marta Wójcicka, prof. UMCS (UMCS, Lublin)

11:30–11:50   Przerwa kawowa

11:50–13:10   Obrady plenarne

Sala Coworkingowa
ACKiM UMCS Chatka Żaka/platforma Zoom

11:50–13:10

Sekcja 1: Żywa tradycja w pamięci zbiorowej

Prowadzenie: dr hab. Marta Wójcicka, prof. UMCS (UMCS, Lublin)
Moderowanie: dr Damian Gocół (UMCS, Lublin)

11:50–12:10 dr hab. Marta Wójcicka, prof. UMCS (UMCS, Lublin), Tradycja a pamięć zbiorowa

12:10–12:30 dr hab. Henryk Duda, prof. KUL (KUL, Lublin), O „niechcianym” niematerialnym dziedzictwie kulturowym

12:30–12:50 dr hab. Joanna Szadura, prof. UMCS (UMCS, Lublin), Dzieci Maryi. Tożsamość zbiorowa a polskie przeżywanie czasu

12:50–13:10   Dyskusja

13:10–14:10   Przerwa obiadowa

 

14:10–15:30

Sekcja 2: Muzyczna tożsamość społeczności

Prowadzenie: dr hab. Iryna Klymenko, prof. NMAU (NMAU, Kijów)
Moderowanie: dr Agata Kusto (UMCS, Lublin)

14:10–14:30 dr hab. Iryna Klymenko, prof. NMAU (NMAU, Kijów), Materiały
z Lubelszczyzny w
 Atlasie melodii obrzędowych Ukraińców

14:30–14:50 dr Mariusz Pucia (UO, Opole), Tożsamość w pamięci zachowana. Ślady przeszłości w zbiorach Ślązaków Teksańskich

14:50–15:10 dr Gabriela Gacek (UO, Opole), Festynizacja zwyczaju w służbie budowania tożsamości regionalnej. Przykład Kliszczackiej Tuki

15:10–15:30   Dyskusja

15:30–15:40   Przerwa kawowa

 

15:40–17:00

Sekcja 3: Społeczne uwarunkowania przemian tożsamości zbiorowej

Prowadzenie: dr hab. Kacper Pobłocki, prof. UW (UW, Warszawa)
Moderowanie: dr Agata Kusto (UMCS, Lublin)

15:40–16:00 dr hab. Kacper Pobłocki, prof. UW (UW, Warszawa), Antropologia historyczna pokrewieństwa: uwagi na marginesie Dzieci Kazimierza Michała Garapicha

16:00–16:20 mgr Sylwia Katarzyna Gierczak (UMCS, Lublin), Szacunek dla osób starszych w polskiej tradycji – deklaracje a rzeczywistość

16:20–16:40 mgr Ewa Kozik (UŚ, Katowice), Mit o tradycyjnym uzdrawianiu we współczesnych nurtach medycyny alternatywnej

16:40–17:00   Dyskusja

17:00–17:10   Przerwa kawowa

 

17:10–18:30

Sekcja 4: Dziedzictwo zbiorowej tożsamości – autentyzm i kreacja

Prowadzenie: dr hab. Violetta Wróblewska, prof. UMK (UMK, Toruń)
Moderowanie: mgr Sylwia Gierczak (UMCS, Lublin)

17:10–17:30 dr hab. Violetta Wróblewska, prof. UMK (UMK, Toruń), Ludowe bajki konkursowe – dziedzictwo zbiorowej tożsamości czy świadectwo jej rozpadu?

17:30–17:50 dr hab. Ewa Masłowska, prof. em. IS PAN (IS PAN, Warszawa), Scheda po kulturze dziadowskiej

17:50–18:10 dr Alena Leshkevich (UW, Warszawa), Obrzędy masleniczne w Białorusi: między pożegnaniem zimy i przywitaniem wiosny

18:10–18:30   Dyskusja

18:30–18:40   Przerwa kawowa

 

18:40–20:00

Sekcja 5: Tradycja i współczesność w kulturze litewskiej

Prowadzenie: prof. dr Kristina Rutkowska (VU, Wilno)
Moderowanie: dr Agata Kusto (UMCS, Lublin)

18:40–19:00 prof. dr Kristina Rutkowska (VU, Wilno), Między tradycją a współczesnością: o kreowaniu tradycji w litewskim dyskursie religijnym

19:00–19:20 dr Monika Haber (VU, Wilno), Tradycje przyswojone. Polski folklor taneczny jako wyznacznik świadomości polskiej mniejszości narodowej na Wileńszczyźnie

19:20–19:40 dr Tatjana Vologdina (UWr, Wrocław), Uwolnienie się od choroby w zamawianiach litewskich

19:40–20:00   Dyskusja

20:00  Zakończenie pierwszego dnia obrad

9 grudnia 2022 roku (piątek)

9:00 Otwarcie drugiego dnia obrad

Sala Coworkingowa
ACKiM UMCS Chatka Żaka /platforma Zoom

dr hab. Joanna Szadura, prof. UMCS (UMCS, Lublin)

9:00–14:20

Obrady w blokach

 

Blok obrad transmitowanych

Sala Coworkingowa
ACKiM UMCS Chatka Żaka /platforma Zoom

9:00–10:20

Sekcja 6a: Tradycja – żywa, martwa, ożywiana

Prowadzenie: dr Jaśmina Korczak-Siedlecka (DHIW, Warszawa)
Moderowanie: dr hab. Joanna Szadura, prof. UMCS (UMCS, Lublin)

9:00–9:20 dr Jaśmina Korczak-Siedlecka (DHIW, Warszawa), Martwe tradycje. Nieistniejące już niemieckie i protestanckie kultury ludowe

9:20–9:40 dr Damian Gocół (UMCS, Lublin), Historia mówiona – żywa tradycja?

9:40–10:00 mgr Szymon Wrzos (UMCS, Lublin), Nasi Niesłowianie – (nie)chciane dziedzictwo archeologiczne

10:00–10:20   Dyskusja

10:20–10:30   Przerwa kawowa

 

10:30–11:50

Sekcja 7a: Historyczne podłoże tradycyjnej tożsamości

Prowadzenie: dr hab. Mateusz Wyżga, prof. UP (UP, Kraków)
Moderowanie: mgr Sylwia Gierczak (UMCS, Lublin)

10:30–10:50 dr hab. Mateusz Wyżga, prof. UP (UP, Kraków), „Myśmy wszystko zapomnieli”? Wieś polska wczoraj i dziś

10:50–11:10 prof. dr hab. Jan Adamowski (UMCS, Lublin), Obraz II wojny światowej w polskiej pieśni ludowej

11:10–11:30 dr Agata Kusto (UMCS, Lublin), Wątki historyczne w pieśniach z żywej tradycji dokumentowanych po II wojnie światowej

11:30–11:50   Dyskusja

11:50–13:00   Przerwa obiadowa

 

13:00–14:20

Sekcja 8a: Tożsamość językowo-kulturowa – jej trwanie i zamieranie

Prowadzenie: prof. dr hab. Aleksandra Niewiara (UŚ, Katowice)
Moderowanie: dr hab. Joanna Szadura, prof. UMCS (UMCS, Lublin)

13:00–13:20 prof. dr hab. Aleksandra Niewiara (UŚ, Katowice), Czym jest tradycja w świetle słownictwa i dlaczego społecznie groźne jest jej przerwanie

13:20–13:40 prof. dr hab. Halina Pelc (UMCS, Lublin), Tradycja zamknięta w słownictwie gwarowym

13:40–14:00 dr Agnieszka Mierzwińska-Hajnos (UMCS, Lublin), Bachleda Curuś, Galica Gudbaj i Waksmundzki Kacmorz: analiza kognitywna wybranych nazwisk podhalańskich

14:00–14:20   Dyskusja

14:20–14:30   Przerwa kawowa

 

Blok obrad nietransmitowanych

Przestrzeń Kultury Studenckiej
ACKiM UMCS Chatka Żaka

 

9:00–10:20

Sekcja 6b: Święci i nieświęci w języku i kulturze

Prowadzenie: dr hab. Ewa Masłowska, prof. em. IS PAN (IS PAN, Warszawa)

9:00–9:20 dr Agata Bielak (IS PAN), Szczęśliwie panna mędrców zwyciężyła i do Jezusa wiary nawróciła… Językowo-kulturowy obraz świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w polskiej tradycji ludowej

9:20–9:40 mgr Justyna Szablewska (UWr, Wrocław), Odrodzenie tradycyjnego kultu św. Floriana w OSP w latach 1989–1992

9:40–10:00 lic. Julia Pietras (UMCS, Lublin), Językowo-kulturowy obraz południcy w polskim folklorze i jego współczesna recepcja

10:00–10:20   Dyskusja

10:20–10:30   Przerwa kawowa

 

10:30–11:50

Sekcja 7b: Dziedzictwo materialne i niematerialne a kształt zbiorowej tożsamości

Prowadzenie: dr Mariusz Pucia (UO, Opole)

10:30–10:50 dr Yuliia Datchenko (DNU, Dniepr), Pisankarstwo w Polsce i na Ukrainie: dyskurs terminologiczny

10:50–11:10 dr Katarzyna Waszczyńska (UW, Warszawa), Od korali bursztynowych do bursztyniarstwa kurpiowskiego jako przejawu niematerialnego dziedzictwa kulturowego

11:10–11:30 mgr Łukasz Makowski (grupa n obrotów, Toruń), Tradycja w mieście. Podkoziołek w Toruniu – w interpretacji grupy n obrotów

11:30–11:50   Dyskusja

11:50–13:00   Przerwa obiadowa

 

13:00–14:20

Sekcja 8b: Żywa tradycja w muzyce, pieśni i obrzędzie

Prowadzenie: dr Kinga Strycharz-Bogacz (KUL, Lublin)

13:00–13:20 mgr Łucja Siedlik, mgr Maria Stępień (FRKP, Warszawa), Współczesne metody pracy kompozytorskiej z tradycją muzyczną a praktyka dwudziestowieczna. Szymanowski – Stulgińska

13:20–13:40 mgr Alicja Habza (KUL, Lublin), Żywa obecność kapliczek przydrożnych w życiu społeczności lokalnych. Relacja z ponownego wprowadzenia figury Matki Boskiej do kapliczki w Stasinie (gm. Wojciechów)

13:40–14:00 lic. Dawid Kobylański (UMCS, Lublin), Dnia pierwszego września roku pamiętnego… Tożsamość zbiorowa w pieśni dziadowskiej

14:00–14:20   Dyskusja

14:20   Zakończenie obrad nietransmitowanych

 

14:30–18:40   Obrady plenarne

Sala Coworkingowa
ACKiM UMCS Chatka Żaka /platforma Zoom

14:30–15:50

Sekcja 9: Literackie wizje tożsamości

Prowadzenie: dr hab. Joanna Szadura, prof. UMCS (UMCS, Lublin)

14:30–14:50 prof. dr hab. Władysława Bryła (UMCS, Lublin), Kreowanie tożsamości narodowej w twórczości Wincentego Pola

14:50–15:10 mgr Martyna Maria Czyżewska (UŁ, Łódź), Romana Konopki ody na cześć wielkich literatów

15:10–15:30 lic. Małgorzata Adamczyk (UMCS, Lublin), Tradycyjny obraz mężczyzny a jego wizerunek wykreowany w wybranych utworach Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego

15:30–15:50   Dyskusja

15:50–16:00   Przerwa kawowa

 

16:00–17:20

Sekcja 10: Żywotność kultury tradycyjnej

Prowadzenie: dr Gabriela Gacek (UO, Lublin)

16:00–16:20 Ph.D. Christopher Ballengee (KUL, Lublin), Choorlie and Kantrakti: The Legacy of Indian Caribbean Indentureship in Music of the Secondary Diaspora

16:20–16:40 dr Kinga Strycharz-Bogacz (KUL, Lublin), Ludowe śpiewy religijne jako żywa tradycja muzyczna – jej lokalne uwarunkowania i przeobrażenia

16:40–17:00 mgr Lidia Anna Biały (KUL, Lublin, Polskie Radio Rzeszów), Społeczne oddziaływanie kapeli Władysława Łobody na przykładzie twórczości poetyckiej słuchaczy Polskiego Radia Rzeszów

17:00–17:20   Dyskusja

 

17:20–18:40

Sekcja 11: E-tradycja

Prowadzenie: dr Damian Gocół (UMCS, Lublin)

17:20–17:40 dr hab. Beata Mikołajczyk, prof. UAM (UAM, Poznań), #tradycja. Tradycja a media społecznościowe na przykładzie Twittera i TikToka

17:40–18:00 dr Angela Espinosa Ruiz (UW, Warszawa), Internet Folklore: A Selection of Online Archives for International Culture

18:00–18:20 dr Marta Hartenberger (UKW, Bydgoszcz), Obraz polskich tradycji w memach internetowych

18:20–18:40   Dyskusja

18:40  Zakończenie obrad

Komitet Naukowy

Sylwetki zaprezentowane na
facebook.com/mikolajkifolkowe/

ENGLISH VERSION HERE

Międzynarodowa konferencja naukowa Żywa tradycja – dziedzictwo zbiorowej tożsamości organizowana przez Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UMCS, Instytut Nauk o Kulturze UMCS, Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS, Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne, Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS „Chatka Żaka”, „Pismo Folkowe” oraz Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego odbędzie się 8–9 grudnia 2022 roku w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS „Chatka Żaka” i będzie częścią XXXII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe”.

Tegoroczne spotkanie pragniemy poświęcić tematyce szeroko pojmowanej tradycji. Jakie formy ona przybierała i przybiera? Jak lud pamięta i przekazuje własną tradycję, a jak zapisuje się ona w pamięci innych grup? Interesuje nas szczególnie to, w jaki sposób „ludowe pamiętanie” wpływa na kształt nowoczesnej tożsamości. Jakie miejsce tradycja, dziedzictwo i pamięć o nich zajmuje we współczesnym świecie? Jak wpływają na naszą podmiotowość? Do twórczej refleksji zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin zainteresowanych tą tematyką.

Proponowane zagadnienia:

 • żywa tradycja,
 • tradycja a niematerialne dziedzictwo kulturowe,
 • formy tradycji,
 • pamięć o tradycji,
 • tradycja ludowa a tożsamość i podmiotowość,
 • tradycja a ludowy przekaz muzyczny,
 • rola tradycji muzycznych w kształtowaniu tożsamości,
 • współczesne ruchy, nurty i wspólnoty budujące tożsamość w oparciu o tradycję,
 • interpretowanie tradycji we współczesnej kulturze.

Konferencję otworzy panel dyskusyjny, w którym udział wezmą zaproszeni przez organizatorów eksperci: prof. dr Kristina Rutkowska (Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego, Wilno), dr hab. Aleksandra Niewiara, prof. UŚ (IJP UŚ, Katowice), dr hab. Marta Wójcicka, prof. UMCS (INoKSiM UMCS, Lublin), dr Jaśmina Korczak-Siedlecka (DHIW, Warszawa).

Informacje organizacyjne

Zgłoszenia uczestnictwa zawierające tytuł referatu wraz z abstraktem (150–200 słów) należy przesłać do 8 listopada 2022 roku na adres etnobiblioteka@wp.pl. POBIERZ FORMULARZ

Opłata konferencyjna wynosi 400,00 zł i obejmuje materiały konferencyjne, druk monografii, w której zgromadzone zostaną wygłoszone referaty, obiad w dniu konferencji oraz karnet na koncerty w czasie Festiwalu. Opłata nie dotyczy członków komitetu naukowego.

Nr konta bankowego zostanie przekazany po zakwalifikowaniu zgłoszenia.

Jeśli z powodów niezależnych od organizatorów, konferencja nie będzie mogła odbyć się stacjonarnie, zostanie zorganizowana w formie wideokonferencji moderowanej online.

Bez względu na formę obrady będą transmitowane na żywo na fanpage’u Mikołajek Folkowych.

Komitet naukowy:

 • prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (IJiL UMCS, Lublin)
 • prof. dr Kristina Rutkowska (Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego, Wilno)
 • dr hab. Irina Klymenko, prof. NMAU (NMAU, Kijów)
 • dr hab. Aleksandra Niewiara, prof. UŚ (IJP UŚ, Katowice)
 • dr hab. Marta Wójcicka, prof. UMCS (INoKSiM UMCS, Lublin)
 • dr hab. Violetta Wróblewska, prof. UMK (INoK UMK, Toruń)
 • dr hab. Mateusz Wyżga, prof. UP (IHiA UP, Kraków)
 • dr hab. Kacper Pobłocki (EUROREG UW, Warszawa)
 • dr Jaśmina Korczak-Siedlecka (DHIW, Warszawa)

Patronat: Komisja Etnolingwistyczna przy Komitecie Językoznawstwa PAN, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – Oddział Lubelski

Komitet organizacyjny:

 • dr hab. Joanna Szadura, prof. UMCS (IJiL UMCS)
 • dr Agata Kusto (INoK UMCS)
 • dr Damian Gocół (IJiL UMCS)

Sekretarz konferencji:

 • mgr Sylwia Gierczak (IJiL UMCS)

Organizatorzy: Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UMCS, Instytut Nauk o Kulturze UMCS, Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS, Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne, Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS „Chatka Żaka”, „Pismo Folkowe” oraz Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego


International scientific conference Living tradition – the heritage of collective identity organized by the Institute of Linguistics and Literary Studies MCSU, Institute of Cultural Sciences MCSU, Student Research Circle of Ethnolinguists MCSU, the Polish Ethnomusicological Seminar, the Academic Center of Culture and Media „Chatka Żaka” MCSU, „Pismo Folkowe” and the Association of the Folk Movement Animators will be held on 8–9 December 2022 at the Academic Center for Culture and Media „Chatka Żaka” MCSU and will be part of the XXXII International Folk Music Festival „Mikołajki Folkowe”.

We would like to devote this year’s meeting to the subject of broadly understood tradition. What forms did and does it take? How do the people remember and pass on their own tradition, and how is it recorded in the memory of other groups? We are particularly interested in how this „folk remembrance” influences the shape of modern identity. What is the place of tradition, heritage and remembrance of them in the modern world? How do they influence our subjectivity? We invite representatives of various disciplines interested in this subject to creative reflection.

Suggested issues:

 • living tradition,
 • tradition and intangible cultural heritage,
 • forms of tradition,
 • memory of tradition,
 • folk tradition versus identity and subjectivity,
 • tradition and the folk music message,
 • the role of musical traditions in shaping identity,
 • contemporary movements, trends and communities that build identity based on tradition,
 • interpreting traditions in the contemporary culture.

The conference will open with a discussion panel attended by experts invited by the organizers: prof. dr Kristina Rutkowska (Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego, Wilno), dr hab. Aleksandra Niewiara, prof. UŚ (IJP UŚ, Katowice), dr hab. Marta Wójcicka, prof. UMCS (INoKSiM UMCS, Lublin), dr Jaśmina Korczak-Siedlecka (DHIW, Warszawa).

Organizational information

Applications for participation with the title of the paper and an abstract (150–200 words) should be sent by November 8, 2022 to the address etnobiblioteka@wp.pl. DOWNLOAD APPLICATION FORM

The conference fee is PLN 400.00 and includes conference materials, monographs containing the delivered papers, lunch on the day of the conference and a pass for concerts during the Festival. The fee does not apply to the members of the Scientific Committee.

The bank account number will be provided after an application is accepted.

If, for reasons beyond the control of the organizers, the conference cannot be held on-site, it will be organized in the form of an online moderated videoconference.

Regardless of the form of the sessions, they will be broadcast live on the Mikołajki Folkowe fanpage.

Scientific Committee:

 • prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (IJiL UMCS, Lublin)
 • prof. dr Kristina Rutkowska (Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego, Wilno)
 • dr hab. Irina Klymenko, prof. NMAU (NMAU, Kijów)
 • dr hab. Aleksandra Niewiara, prof. UŚ (IJP UŚ, Katowice)
 • dr hab. Marta Wójcicka, prof. UMCS (INoKSiM UMCS, Lublin)
 • dr hab. Violetta Wróblewska, prof. UMK (INoK UMK, Toruń)
 • dr hab. Mateusz Wyżga, prof. UP (IHiA UP, Kraków)
 • dr hab. Kacper Pobłocki (EUROREG UW, Warszawa)
 • dr Jaśmina Korczak-Siedlecka (DHIW, Warszawa)

Patronage: Ethnolinguistic Commission at the Linguistics Committee of the Polish Academy of Sciences, Polish Ethnological Society – Lublin Branch

Organizing Committee:

 • dr hab. Joanna Szadura, prof. UMCS (IJiL UMCS)
 • dr Agata Kusto (INoK UMCS)
 • dr Damian Gocół (IJiL UMCS)

Conference Secretary:

 • mgr Sylwia Gierczak (IJiL UMCS)

Organizers: Institute of Linguistics and Literary Studies MCSU, Institute of Cultural Sciences MCSU, Student Research Circle of Ethnolinguists MCSU, Polish Ethnomusicological Seminar, Academic Center of Culture and Media „Chatka Żaka” MCSU, „Pismo Folkowe”, Association of the Folk Movement Animators

Share: