Tradycja w Obiektywie

Protokół z posiedzenia Jury konkursu fotograficznego ,,Tradycja w Obiektywie’’

organizowanego przez Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego przy XXXII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Ludowej ,,Mikołajki Folkowe” 2022

Do konkursu napłynęło łącznie 115 zgłoszeń, nie tylko z Polski w których zawarte było 203 zdjęcia. Wszystkie zgłoszenia i fotografie były zgodne z regulaminem. W dniu 9 listopada 2022 roku, Jury w składzie:

 • Agata Stanowska – organizator konkursu fotograficznego Tradycja w Obiektywie, członek sztabu organizacyjnego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe”, członek Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie. Z wykształcenia logopeda, neurologopeda, surdologopeda, filolog języka polskiego, z zamiłowania podróżnik, plastyk, twórca wielu scenografii festiwalowych, prowadząca warsztaty ozdób choinkowych, fotograf amator.
 • Kinga Hendzel – radiowiec, wieloletni pracownik Polskiego Radia Lublin na stanowiskach dziennikarza, zastępcy redaktora naczelnego, sekretarza redakcji. Pomysłodawca i koordynator projektów edukacyjnych dla młodzieży. Swoim doświadczeniem radiowym dzieli się ze studentami dziennikarstwa i komunikacji społecznej, produkcji medialnej oraz kognitywistyki na UMCS. Jest członkiem Rady Programowej Teatru Starego w Lublinie. Fotografka. Ukończyła Lubelską Szkołę Fotografii. Jej prace zdobyły uznanie w konkursach fotograficznych w kraju i zagranicą, były prezentowane na wystawach indywidualnych i zbiorowych.
 • Kinga Witkowska-Mirosław – fotograf, filozof kultury, licencjonowany przewodnik miejski, prezes stowarzyszenia turystycznego LSPiPT „Pogranicze”. Łącząc dwie pasje od wielu lat organizuje autorskie spacery, warsztaty fotograficzno-turystyczne oraz wystawy fotograficzne. m.in.: Seniorzy z aparatem, Lublin dla fotografów, Migawka lubelska I, II, III – cykliczne, powarsztatowe wystawy kończące sezon turystyczny.
 • Robert Pranagal – artysta fotografik, autor jedenastu wystaw indywidualnych oraz uczestnik kilkudziesięciu wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. Zdobywca medali, wyróżnień i nagród na międzynarodowych salonach fotografii. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików i Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej. Uhonorowany tytułem Wybitnego Artysty Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej (E. FIAP), a także Medalem Za Zasługi dla Fotografii Polskiej w 100. rocznice odzyskania przez Polskę niepodległości (1918–2018) oraz Medalem 700-Lecia Miasta Lublin.

dokonało przeglądu nadesłanych prac i postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Nagrody:

 • I miejsce Janusz Jurek – „Tabor kaliski 2”
  (nagroda 1000 zł ufundowana przez MKiDN + karnet na XXXII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe” 2022 + zestaw płyt Orkiestry św. Mikołaja)
 • II miejsce Krystian Jaworz – „Codzienność”
  (nagroda 500 zł ufundowana przez MKiDN + karnet na XXXII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe” 2022 + zestaw płyt Orkiestry św. Mikołaja)
 • III miejsce Kamila Kowalska – „Sokolnik”
  (nagroda 400 zł ufundowana przez Miasto Lublin + karnet na XXXII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe” 2022 + zestaw płyt Orkiestry św. Mikołaja)

Wyróżnienia:

 • Beata Malarczyk – „Czarne – gdzie czas się zatrzymał”
  (nagroda:  karnet na XXXII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe” 2022 + zestaw płyt Orkiestry św. Mikołaja)
 • Józef Sowa – „Huculska staja”
  (nagroda:  karnet na XXXII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe” 2022 + zestaw płyt Orkiestry św. Mikołaja)
 • Małgorzata Pawelczyk – „Powrót z wypasu”
  (nagroda:  karnet na XXXII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe” 2022 + zestaw płyt Orkiestry św. Mikołaja)
 • Tetiana Zolotarova – „Pomocne dłonie”
  (nagroda:  karnet na XXXII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe” 2022 + zestaw płyt Orkiestry św. Mikołaja)

Ponadto Jury do wystawy zakwalifikowało następujące zdjęcia:

 • Adrii Chekanovskyi – „Kolędnicy. Święto Bożego Narodzenia w Muzeum Budownictwa Ludowego w Kijowie”
 • Agnieszka Gontarska – „Jeszcze raz zastrugajmy fujarkę”
 • Beata Zaborowska – „Kontrola”
 • Jacek Dryglewski – „Wyplatanie łapci”
 • Janusz Jurek – „Tabor kaliski 1”
 • Oleksii Potianok – „Młody kowal”
 • Piotr Krassowski – „Powrót z pastwiska”
 • Radosław Dąbrowski – „Zaopatrzenie”
 • Sandra Szmigiel – „Pszczelarz”
 • Sebastian Piórek – „Cicmany”
 • Stanislav Potanin – „Potok”
 • Teresa Cisło – „Od drzewa życia do sylwoterapii”
 • Tomasz Okoniewski – „Pasterskie życie”
 • Yanina Psiurska – „Próba piosenki”

Wszyscy autorzy nagrodzonych, wyróżnionych i zakwalifikowanych zdjęć do wystawy otrzymają folder festiwalowy, w którym zamieszczone będą zdjęcia konkursu fotograficznego ,,Tradycja w Obiektywie’’ organizowanego przez Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego przy XXXII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Ludowej ,,Mikołajki Folkowe”.

Nagrodzone fotografie będzie można obejrzeć w budynku Chatki Żaka przy ul. Radziszewskiego 16 w Lublinie oraz będą zamieszczone w folderze festiwalowym, na facebooku Mikołajki Folkowe oraz na www.mikolajki.folk.pl.

Słowo od Jury

Prace nadesłane na IX edycję konkursu pokazały szerokie spojrzenie na termin TRADYCJA. I tu zaczyna się przygoda- trzeba umieć dostrzec tradycję ludową we współczesności, ująć ją w taki sposób by zatrzymać odbiorcę choć na chwilę i wzbudzić w nim refleksje. Udało się to tegorocznym Laureatom poprzez różnorodność ujęć, tworząc tym samym ciekawą wystawę. Zapraszamy w niebanalną, nostalgiczną podróż po świecie obyczajów, codzienności, harmonijnego życia człowieka z przyrodą.
~
Agata Stanowska

Nadesłane na konkurs prace pokazują różnorodne podejście fotografów do folkloru i tradycji. Od pokazania wprost ludzi zajmujących się kultywowaniem tradycji, po abstrakcyjne podejście do motywów ludowych. Współczesne postrzeganie folkloru zmusza do poszukiwania odpowiedzi na pytanie jak w niebanalny sposób pokazać tradycję? Z drugiej zaś strony folklor może być wykorzystywany jako inspiracja co pokazały nam nadesłane fotografie.
~ Kinga Hendzel

O tradycji ciężko się jednoznacznie wypowiedzieć, a co dopiero pokazać ją w kadrze. Tegoroczni uczestnicy konkursu zmierzyli się z wyzwaniem zobrazowania tego zjawiska na różne sposoby. Tym samym zaserwowali odbiorcom barwną opowieść o tradycji. Na zdjęciach znalazły się zarówno zwyczaje i obrzędy przekazywane z pokolenia na pokolenie, a także spokojne wiejskie krajobrazy. Utrwalenie ich w kadrze nadaje im ponadczasowego wymiaru. Są, ale coraz częściej zanikają. Na zdjęciach znalazły się po to, żeby o nich nie zapomnieć, żeby nadać im ciągłości i możliwości odradzania. Wszystkim nagrodzonym gratuluje twórczego podejścia do tematu. Zasiadając w jury mogłam odbyć estetyczną podróż po tradycji w nostalgicznej oprawie. Nie ukrywam, że niektóre kadry sa mi bliższe i przywołuję je w pamięci nawet gdy na nie nie patrzę. Emanuje z nich harmonia i spokój, czyli pierwiastki, które powinny być fundamentem codzienności, a często stają się deficytowym dobrem.
~ Kinga Witkowska-Mirosław

Tradycja w obiektywie – temat z pozoru łatwy. Wystarczy bowiem trafić na coś, co wiąże się w jakikolwiek sposób z folklorem, świętami lub obyczajami, których w Polskiej tradycji jest sporo. Potem to już tylko zrobić zdjęcie i gotowe. Prawda? Niestety, w przypadku wielu konkursowych fotografii trudno nie odnieść takiego wrażenia. Są jednak ludzie, którym nie wystarcza banalna rejestracja zastanego zdarzenia lub sytuacji. Potrafią sięgnąć znacznie głębiej i wykreować fotografie pozwalające odczuwać emocje, a nawet dotknąć czegoś metafizycznego. Tak właśnie odbieram nagrodzone prace. Ich autorom serdecznie za to dziękuję i gratuluję laurów.
~ Robert Pranagal

Regulamin IX Konkursu Fotograficznego
„Tradycja w Obiektywie”

INFORMACJE OGÓLNE i ZAŁOŻENIA

Organizatorem jest Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego z siedzibą w Lublinie 20-834, ul. Araszkiewicza 11/1.

1. Konkurs jest kierowany do fotografów amatorów.

2. Nabór zdjęć trwa od 1 września do 31 października 2022 r. włącznie.

3. Oczekujemy zdjęć w sposób twórczy wykorzystujących kulturę tradycyjną, obrazujących zjawiska folklorystyczne  we współczesnym świecie lub  będących autorską interpretacją motywów związanych z szeroko rozumianą kulturą ludową. Zdjęcia powinny być pojedynczymi i samodzielnymi kadrami, nie cyklem zdjęć.

4. Pełne zgłoszenie składa się z wypełnionego formularza
https://forms.gle/cGomroSLMG8KMUm2A
oraz z nadesłanych e-mailem fotografii. Przesłanie samych zdjęć bądź tylko formularza nie będzie akceptowane.

5. Fotografie należy przesłać na adres tradycjawobiektywie@gmail.com, w tytule maila wpisując: Konkurs fotograficzny.

6. Każde zgłaszane zdjęcie powinno mieć nazwę wg schematu: IMIĘ_NAZWISKO_TYTUŁ_NR. („NR” to liczba porządkowa – 1, 2).

7. Prace powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże, fotomontaże) oraz takie, na których znajdują się znaki wodne, daty, podpisy – nie mogą brać udziału w Konkursie.

8. Nie ma określonych wymagań technicznych – akceptujemy zdjęcia wykonane dowolnymi formatami i urządzeniami, w tym mobilnymi. Akceptujemy jedynie zdjęcia w formacie JPG, krótszy bok min. 1200 px, maksymalnie 15 MB na jedno zdjęcie.

9. Jedna osoba może zgłosić maksymalnie 2 zdjęcia swojego autorstwa.

10. Zgłoszenie fotografii na konkurs jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli autora o posiadaniu pełni praw autorskich i nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich majątkowych do rozporządzania i korzystania z fotografii na Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do celów marketingowych i promocyjnych, a w szczególności do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych fotografii w publikacjach związanych z konkursem (wystawa) oraz w celach promocyjno-reklamowych (strona internetowa, media społecznościowe, materiały prasowe, wydawnictwa, itp. – wszędzie, gdzie to możliwe, zdjęcie będzie podpisane imieniem i nazwiskiem), bez ograniczeń czasowych, ilościowych i terytorialnych.

11. Uczestnik konkursu, wysyłając fotografie portretowe, oświadcza tym samym, że posiada zgodę portretowanych osób na publikację ich wizerunku.

12. Uczestnik konkursu, wysyłając fotografie, oświadcza tym samym, iż akceptuje Regulamin konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w konkursie oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem konkursu, a także – zgodnie z własną wolą – na publikację podstawowych danych i ich wykorzystanie w celach informacyjnych i marketingowych związanych z działalnością Organizatora konkursu.

13. Udzielone w czasie zgłaszania do konkursu zgody są ważne w trakcie jego realizacji i w przyszłości pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wycofania zgody.

14. W celu organizacji konkursu Stowarzyszenie pozyskuje od osób zainteresowanych dane osobowe w zakresie wskazanym w Karcie zgłoszenia uczestnictwa.

15. Zgłaszający udział w konkursie, w każdej chwili, ma możliwość odwołania udzielonej zgody, zgłoszenia zmiany, sprzeciwu wobec przetwarzania danych bądź żądania usunięcia danych z bazy Stowarzyszenia. W przypadku skorzystania z tego prawa nie będzie możliwy udział w konkursie. Odwołanie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych przed jej odwołaniem.

16. Administratorem danych jest Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego. Dane osobowe (zgodnie z Kartą zgłoszenia uczestnictwa) podawane są przez osoby, których dane dotyczą, a w przypadku dzieci – przez osoby będące opiekunami prawnymi lub sprawującymi pieczę nad dzieckiem, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwy udział w konkursie. Zbierane są one przez Stowarzyszenie wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji konkursu, będą przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania. Nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu ani poddawane profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym, w tym do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Osobie, której dane dotyczą, a w przypadku dziecka – jej opiekunowi prawnemu/osobie sprawującej pieczę nad dzieckiem przysługuje prawo dostępu do danych, możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym momencie, co będzie skutkować usunięciem danych z bazy osób biorących udział w konkursie, ma prawo również złożyć skargę do organu nadzorczego.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Fotografie oceniać będzie powołane przez Organizatora jury, które zadecyduje o przyznaniu nagród oraz wytypuje prace na wystawę pokonkursową. Decyzje jury będą ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników konkursu. Organizator daje dostęp członkom jury do danych Uczestników konkursu i zobowiązuje ich do zachowania poufności pozyskanych danych. Decyzje jury będą ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.

2. Laureaci otrzymają odpowiednio:

I miejsce – 1000 zł + karnet na XXXII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe” 2022.

II miejsce – 500 zł + karnet na XXXII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe” 2022.

III miejsce – 400 zł + karnet na XXXII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe” 2022.

3. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi na www.mikolajki.folk.pl 08.12.2022. Nagrody zostaną przesłane przelewem do dnia 17.12.2022.

4. Nagrodzone prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w ACKiM UMCS „Chatka Żaka” w ramach XXXII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe” 2022 oraz www.mikolajki.folk.pl

Nagrody

I miejsce
Janusz Jurek
„Tabor kaliski 2”

II miejsce
Krystian Jaworz
„Codzienność”

III miejsce
Kamila Kowalska
„Sokolnik”

Wyróżnienia

Beata Malarczyk
„Czarne – gdzie czas się zatrzymał”

Józef Sowa
„Huculska staja”

Małgorzata Pawelczyk
„Powrót z wypasu”

Tetiana Zolotarova
„Pomocne dłonie”

Na wystawie
zobaczysz również

Kontakt do organizatora

Agata Stanowska
e-mail: agata.stanowska@gmail.com
tel: 508413495

Share: