Warsztaty tańców Górali Bukowińskich (Czadeckich) oraz tańców Lubelszczyzny – Bogumiła i Piotr Zgorzelscy

Celem warsztatów będzie nauka i opanowanie w stopniu podstawowym zasad obowiązujących w tańcach tradycyjnych (formy niesceniczne) Górali Bukowińskich i tańcach wirowych Lubelszczyzny oraz takich umiejętności jak: tańczenie w parze, tańczenie po kole, wirowanie w parze w układzie otwartym i zamkniętym.
W trakcie warsztatów pojawi się także duża liczba ćwiczeń rytmicznych, dzięki którym nasz taniec nabierze płynności, spontaniczności, żywiołowości i radości. Opanowanie tych kroków i zasad tanecznych pozwoli nam cieszyć się zabawą na coraz liczniejszych tradycyjnych potańcówkach organizowanych w całej Polsce, a wszystko to przy zachowaniu charakterystycznych cech stylu i manier wykonawczych.
Podczas dwudniowych warsztatów nauczymy się charakterystycznych dla Górali Bukowińskich tańców układowych, m.in. harkana, syrby, ciobana, anieli, kosy i polki glazyr.
Prócz nich poznamy najpopularniejsze tańce wirowe z Lubelszczyzny, takie jak: trójmiarowe oberki, a także „podróżniaki”, suwaki, walczyki oraz parzyste polki.
W warsztatach wykorzystane zostaną tradycyjne melodie z Lubelskiego oraz od Górali Bukowińskich.

Sobota–niedziela, 10–11 grudnia, godz. 12:00
(hol I piętro)

Share: